VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions        Wyważanie w praktyce - czy to aż takie skomplikowane? / Wyważanie dwupłaszczyznowe - VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions
wirnik osadzony na łożyskach pokazujący wyważanie

Wyważanie w praktyce – czy to aż takie skomplikowane? / Wyważanie dwupłaszczyznowe

Dla jednych wyważanie to czarna magia, dla innych pestka. Zobacz jak Analizator drgań Adash VA-3 może wspomagać Twoją pracę podczas procesu wyważania.

Część 3 z 3: Wyważanie dwupłaszczyznowe.

Mamy nadzieję, że poprzednie publikacje z serii o wyważaniu, przygotowały Cię do założenia projektu wyważania oraz pozwoliły sprawnie przeprowadzić wyważanie jednopłaszczyznowe. Tym razem przejdziemy proces wywarzania dwupłaszczyznowego, który jest bardzo podobny do poprzednio omawianego, co powinno pozwolić na wykonanie go sprawnie i bez zbędnych komplikacji.

 

Ruch 1 – Ekran

Ekran analizatora drgań, w przypadku wyważania dwupłaszczyznowego, jest podzielony na dwie części. Górna część dopowiada Punktowi „A”, a dolna Punktowi „B”. Jeśli używasz tylko jednego czujnika drgań, tylko jedna część jest oznaczona czerwoną ramką. Druga część jest w szarej ramce. Zamontuj czujnik drgań w oznaczonym punkcie i wykonaj pomiar. Użyj strzałek „góra”, „dół”, aby wybrać kolejny punkt. Wykonaj pomiar dla drugiego punktu. Z dwoma akcelerometrami wykonasz pomiary dla obydwu punktów jednocześnie. Naturalnie możesz wprowadzić wartości ręcznie, dokładnie jak podczas wyważania jednopłaszczyznowego.

 

Ruch 2 – ruch z masą próbną. Płaszczyzna 1

Ten krok jest podobny do wyważania jednopłaszczyznowego, z tym wyjątkiem, że muszą być dwie masy próbne, montowane do dwóch płaszczyzn. Jeśli znasz wartości współczynników dynamicznych DFA i DFP, oczywiście możesz je wprowadzić (4 wartości), bez dokonywania pomiarów drgań w Ruchu 2.

Wprowadź wartość masy próbnej (Menu/Wprowadź masę próbną). Wprowadzona wartość dla masy próbnej może być ujemna, co reprezentuje usuwanie masy (na przykład usuwanie starej masy korekcyjnej). Gdy wprowadzone były Ustawienia wirnika, wyświetlana jest rekomendowana masa próbna.

Po dokonaniu pomiarów dla punktu „A”, wykonaj pomiar dla punktu „B”. (lub wykonaj pomiary jednocześnie dla punktów „A” i „B”, jeśli korzystasz z dwóch czujników drgań).

Za pomocą klawisza strzałki „prawa” przejdź do następnego ekranu.

Masa próbna może pozostać na wirniku lub może zostać usunięta, po wykonaniu ruchu próbnego. Przed ekranem „Wynik” zostaniesz zapytany, czy masa próbna zostanie usunięta.

 

 

Wybierz właściwą odpowiedź.

 

 

Ruch 2 – ruch z masą próbną. Płaszczyzna 2

Teraz należy wykonać pomiary, z masą próbną na płaszczyźnie 2. Ekran jest taki sam jak poprzednio.

Za pomocą klawisza strzałki „prawa” przejdź do następnego ekranu.

 

Ruch 2 – Ekran wyników

Zamontuj masy korekcyjne na obydwu płaszczyznach. Kąt jest podany, licząc od pozycji masy próbnej, która wskazuje pozycję „0” stopni. Kierunek liczenia kąta jest zgodny z kierunkiem obrotu.

Końcowa masa korekcyjna może być dowolnie dzielona, między dwa kąty, dokładnie tak samo, jak w przypadku wyważania jednopłaszczyznowego. Jeśli liczba łopat została zdefiniowana, masa korekcyjna zostanie podzielona na dwie najbliższe łopaty. Kąt jest zawsze liczony względem masy próbnej. Łopaty mogą być zmienione, dokładnie w ten sam sposób, jak podczas wyważania jednopłaszczyznowego.

 

Ruch 3 – Ekran

Gdy masy zostały zamontowane na w obydwu płaszczyznach, należy sprawdzić efekt wyważania. Wymagany jest odczyt z dwóch punktów. Ekran jest podobny do wyważania jednopłaszczyznowego.

 

Doważanie

Gdy nie jesteś zadowolony z efektu wyważania, możesz kontynuować proces wyważania, po wykonaniu Ruchu 3 i pomiarach. Użyj przycisku strzałka „prawa”. Kolejne kroki nie wymagają już masy próbnej. Po każdym kolejnym odczycie, kolejna masa lub masy korekcyjne są rekomendowane. Ekrany doważania są bardzo podobne poprzednio opisanych.

 

Błędy wyważania

Podczas wyważania mogą się pojawiać błędy i ostrzeżenia.

„Zbyt mały efekt masy próbnej”.

Gdy efekt masy próbnej jest zbyt mały, może się pojawić taki komunikat.

 

Wartość procentowa jest pochodną współczynnika (amplituda wektora zmiany (RUN 2 vector) / amplituda wektora Ruchu 1 (RUN 1 vector).

Ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy zmiana jest mniejsza niż 20%, ale większa niż 1%. Możesz kontynuować wyważanie i użyć tej wartości.

Gdy zmiana jest mniejsza niż 1 % pojawia się błąd i nie możesz kontynuować wyważania, ponieważ tak mała zmiana jest niewystarczająca. Mógłbyś uzyskać niewłaściwe rezultaty.

 

Podsumowanie

Była to ostatnia z trzech publikacji, wyjaśniająca kroki postępowania i poszczególne ekrany, w procesie wyważania jednopłaszczyznowego jak i dwupłaszczyznowego, za pomocą modułu wyważania analizatora drgań Adash A 4300 VA-3 Pro. Mamy nadzieję, że podane wskazówki będą pomocne podczas Twojej codziennej pracy.

Korzystanie z nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi pozwala prowadzić zaawansowane prace przy zwiększaniu dostępności pracy maszyn, w sposób profesjonalny, a jednocześnie niezbyt skomplikowany. Jeśli nadal masz wątpliwości, czy proces wyważania potrafiłbyś wykonać skutecznie samodzielnie, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego. Nasz certyfikowany inżynier wspomoże proces implementacji analizatora drgań w Twoim zakładzie i przeprowadzi z Tobą proces wyważania w praktyce, a jeśli pragniesz poszerzyć swoją w wiedzę w zakresie diagnostyki drgań, z przyjemnością przeprowadzimy szkolenie, o adekwatnym stopniu zaawansowania do Twoich potrzeb.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych ciekawych publikacji z dziedziny niezawodności i diagnostyki maszyn przemysłowych.

 

Opracowanie: VIMS na podstawie materiałów Adash.

 

☰ filtry
error

Pozostań z nami w kontakcie | Let's keep in touch

Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn