VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions        Usługi - VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions
audyt utrzymania ruchu

OUTSOURCING UTRZYMANIA RUCHU

Tematyka związana z podniesieniem dostępności maszyn i systemów technicznych przy jednoczesnym utrzymaniu, a częstokroć nawet przy obniżeniu kosztów ich eksploatacji staje się zagadnieniem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi. Ważną rolą w metodach doskonalenia w tym zakresie jest miarodajne zarządzanie działaniami prewencyjnymi w utrzymaniu ruchu.

Celem wdrożenia outsourcingu jest osiągnięcie miarodajnych korzyści, które mogą być zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Korzyści ilościowe to przede wszystkim optymalizacja i redukcja kosztów. Korzyści jakościowe to w głównej mierze wzrost poziomu dyspozycyjności maszyn i urządzeń oraz poprawa bezpieczeństwa pracy.

GŁÓWNE ZALETY OUTSOURCINGU UTRZYMANIA RUCHU W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

 • Możliwość skoncentrowania się przedsiębiorstwa na jego głównych celach
 • Obniżenie kosztów i zredukowanie procesów realizowanych przez zewnętrznych usługodawców
 • Redukcja struktury organizacyjnej skutkująca bardziej efektywnym zarządzaniem
 • Specjalizacja i dostęp do zewnętrznego know-how ( w ramach usług świadczonych przez profesjonalne podmioty )
 • Planowanie niezbędnych napraw i remontów przed wystąpieniem awarii
 • Zwiększenie efektywności i wydajności prac

logo VIMS
Pomiary wibrodiagnostyczne kamerą wzmacniającą ruch IRIS M firmy RDI Technologies

Condition monitoring:

Audyty planów utrzymania ruchu

Audyty planów utrzymania ruchu:

MA cerified course

Szkolenia:

 • wykonywanie czynności prewencyjnych maszyn
 • analiza krytyczności – maszyn
 • analiza przyczyn źródłowych
 • program wdrożenia i rozwoju Utrzymania ruchu
 • strategia zarządzania technicznego
logo VIMS


Analiza i wdrożenie odpowiednich metod gwarantuje:

 • zwiększenie i utrzymanie niezawodności parku maszynowego,
 • bardziej skuteczną organizację pracy – mniej nieplanowanych awarii,
 • redukcję i optymalizację kosztów UR,
 • efektywne wykorzystanie personelu odpowiedzialnego za UR, zgodnie z umiejętnościami i kwalifikacjami.
 • error

  Pozostań z nami w kontakcie | Let's keep in touch

  Facebook
  YouTube
  LinkedIn
  LinkedIn