Cz.2 – Ocena stanu układu tribologicznego

Stosowanie oleju smarowego w dobrym stanie jest sprawą fundamentalną, zwłaszcza w przypadku maszyn wirujących lub takich, w których obciążenie jest przenoszone przez środek smarny. Dzięki odpowiednim właściwościom fizycznym i chemicznym, optymalnej zawartości dodatków, minimalnemu zanieczyszczeniu i normalnemu poziomowi zużycia, olej pozwala na osiągnięcie przez maszynę...

Czytaj dalej
diagnostyka maszyn - diagnostyka olejowa

Diagnostyka olejowa – Zobacz, co Twój olej chce Ci powiedzieć …

Cykl, który otwiera niniejszy artykuł, ma na celu przybliżenie problematyki diagnostyki olejowej jako ważnego elementu strategii utrzymania ruchu. Diagnostyka olejowa zostanie przedstawiona od strony inżynierskiej i akcencie położonym przede wszystkim na wykorzystanie jej wyników do oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz optymalizacji gospodarki olejowej....

Czytaj dalej