VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions        Case study - VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions

CASE STUDY

Łopatki sprężarek

Instytut Fraunhofer IPT zajmuje się opracowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych w celu precyzyjnego wytwarzania łopatek sprężarek przy użyciu automatycznych maszyn. Łopatki są kształtowane przez frezowanie, a badanie za pomocą kamery wzmacniającej ruch Iris M posłużyło do określania odchylenia łopatek w częstotliwości rezonansowej. Pozwoliło również na określenie współzależności podczas wzbudzania łopatek.

Rura wysokociśnieniowa

Obsługa instalacji wielokrotnie wykrywa problemy z nadmiernymi wibracjami rurociągu. Podejmowane są działania naprawcze w celu zapobiegania pęknięciom, szczególnie w niebezpiecznych instalacjach gazowych, zagrażających ludziom i środowisku. Jednak bez odpowiedniego pomiaru efektów działania te są dalekie od oczekiwań. Zobacz wspornik rurociągu wysokiego ciśnienia, zainstalowany w zakładach chemicznych, który wygląda jak sztywna struktura. W rzeczywistości wpada w drgania rezonansowe przy 22 Hz i nie działa jako odpowiednie wsparcie dla rurociągu.

Walcownia

Analiza procesu walcowania jest bardzo skomplikowana ze względu na złożoność systemów oraz ogromne siły, naprężenia i wysokie temperatury, które czynią to zadanie jeszcze bardziej ekstremalnym.

Szybki przebieg procesu walcowania i drgania niskich częstotliwości jeszcze bardziej utrudniają zbieranie danych. Dzięki zastosowaniu funkcji Triggered, która umożliwia rejestrację szybko zmieniających się warunków na maszynie, jesteśmy w stanie zarejestrować cały proces powstawania i propagacji drgań przez poszczególne elementy. Analiza nagrań i zmierzonych wartości drgań pozwoli zidentyfikować wady konstrukcji oraz słabe punkty poszczególnych klatek procesu walcowania. Film przedstawia nieprawidłowe posadowienie klatki walcowniczej z powodu uszkodzonych sworzni fundamentowych odpowiedzialnych za stabilną pracę klatki podczas wchodzenia materiału do walca formującego. W wyniku tego uszkodzenia łożyska toczne ulegały degradacji 4-krotnie szybciej. Dodatkowo przepustowość linii musiała być ograniczona ze względu na nieprawidłowy przepływ materiału pomiędzy poszczególnymi ramami.

Zobacz, jak łatwo można zastosować technologię Motion Amplification®.

Nawet jeśli jesteś doświadczonym diagnostą drgań, może się zdarzyć, że sygnatura wibracji ujawnia pozornie inny problem, taki jak niewyważenie wirnika, niewspółosiowość wału, luz itp., niż jest w rzeczywistości.

Zobacz widma drgań, a następnie przeanalizuj nagranie, aby zobaczyć w praktyce, jak technologia MotionAmplification® pomaga szybko zidentyfikować nietypowy problem z maszyną i jej fundamentem.

Film z zajęć praktycznych

Wdrożenie systemu Iris M zawiera szkolenie teoretyczne i praktyczne. Podczas zajęć praktycznych nagrywamy rzeczywiste przypadki w przemyśle i wielokrotnie okazuje się, że ciekawe problemy zostają zdiagnozowane.

Jeden z Klientów zgłaszał powtarzający się problem z remontowanymi silnikami, co do których ciągle były zastrzeżenia o zbyt wysoki poziom drgań. Jednocześnie na stanowisku testowym takie problemy się nie pojawiały. Szybkie nagranie podczas szkolenia pozwoliło na odkrycie rzeczywistego problemu, tkwiącego w podstawie fundamentowej. Niekiedy zanim system zostanie na dobre wdrożony do użytku, pozwala odnotować pierwszy zwrot z inwestycji..

Identyfikacja prawidłowego mocowania rurociągu.

Wibracje jakie towarzyszom procesom tłoczenia medium w układach rurociągów mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny konstrukcji, trwałość połączeń oraz kondycję uszczelnień. Bardzo często są to niskoczęstotliwościowe drgania których identyfikacja możliwa jest dzięki zastosowaniu systemu IRIS M.

Precyzyjny montaż korpusu kompresora krokiem w kierunku Proaktywnego Utrzymania Ruchu.

Pojęcie Proactive Maintenance jest bardzo popularne szczególnie w aspekcie oszczędności w działach utrzymania ruchu. Jego podstawa leży w precyzyjnym ustawieniu maszyn już na etapie uruchomienia, tak aby pracowały długie lata w najlepszych warunkach. Technologia Motion Amplification daje możliwość pomiarów całych jednostek oraz pozwala wyeliminować niesprawności na etapie ich wczesnego powstawania.

Analiza problemów procesowych.

Analiza skomplikowanych układów mechanicznych jest długotrwałym procesem w którym należy zebrać i porównać wiele parametrów pracy maszyn. Wykorzystując zaawansowany system analizy danych IRIS M możemy kontrolować widma, orbity oraz przebiegi czasowe z wielu punktów jednocześnie oraz porównywać wyniki w celu identyfikacji źródła problemu.

Analiza dużych struktur.

Stacje badawcze również muszą być poddawane kontroli na prawidłowe funkcjonowanie. Wzbudnik o długości 7m nie jest łatwym obiektem do pomiarów. Technologia Motion Amplification pozwala zbadać strukturę dużych elementów i zobaczyć jak odkształcają się stalowe bloki o grubości 30mm.

Koparka kołowa.

Analiza całych maszyn jest świetnym przykładem jaki potencjał drzemie w systemie Motion Amplification. Dzięki rozbudowanej możliwości analizy danych możemy sprawdzić całe konstrukcje, zbadać odkształcenia wałów obrotowych, kontrolować sprzęgła w czasie ruchu jak również identyfikować typowe niesprawności maszyn poprzez analizę widm częstotliwości oraz orbit.

Mapa ruchu oraz wektory ruchu.

Nowe funkcje dostępne w oprogramowaniu Motion Amplification 3.0 pozwalają na wnikliwą analizą wektorów ruchu wyznaczonych punktów pomiarowych w czasie. Dzięki funkcji Motion Map możemy  sprawdzić intensywność drgań dla wybranej częstotliwości i zidentyfikować źródło drgań.

Przemieszczenia 0,35 Hz

W wielu gałęziach przemysłu obserwujemy awarie maszyn pracujących z bardzo niskimi prędkościami obrotowymi. Trudno dokonywać pomiarów diagnostycznych przy niskich obrotach, poniżej 1 Hz (60 obr/min) z wykorzystaniem akcelerometrów, ponieważ sygnał drgań ma bardzo niski poziom. Technologia MotionAmplification® jest pierwszą na świecie, zapewniającą szczegółową obserwację i pomiar najniższych częstotliwości, jak na przykład maszyny w fabryce opon, o obrotach około 20 obrotów na minutę. Zobacz jak system Iris M™ wykrywa ruch opraw łożyskowych kalandra przy 0,35 Hz.

Przekładnia

Zanim zaczęliśmy używać MotionAmplification® nie wyobrażaliśmy sobie nawet, jak wiele problemów z maszynami wynika z niedostatecznego fundamentowania.

Wystarczy popatrzyć na szybkie ujęcie z zastawu IRIS-M, aby zdiagnozować problem luźnego posadowienia przekładni, co skutkuje złą współpracą z napędzanymi maszynami i oddziałuje negatywnie na sprzęgło.

error

Pozostań z nami w kontakcie | Let's keep in touch

Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn