VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions        Wyważanie w praktyce - czy to aż takie skomplikowane? - VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions
wirnik osadzony na wale

Wyważanie w praktyce – czy to aż takie skomplikowane?

Dla jednych wyważanie to czarna magia, dla innych pestka. Zobacz jak analizator drgań Adash VA-3 może wspomagać Twoją pracę podczas procesu wyważania.

Część 2 z 3: Wyważanie jednopłaszczyznowe.

W pierwszej części naszego cyklu publikacji o wyważaniu opisaliśmy w szczegółach jak skonfigurować moduł wyważania, podając wszelkie niezbędne dane, aby wyważanie przeprowadzić w sposób precyzyjny i zgodnie z oczekiwanym efektem, również w odniesieniu do normy ISO 1940. Teraz pora, aby otworzyć przygotowany „Projekt” i rozpocząć wyważanie – na początek jednopłaszczyznowe.

 

Ekran: Ruch 1 – pomiar wstępny

Naciśnij przycisk „Start”. Zostanie wykonany pomiar (lub wprowadź wartości ręcznie).

 

Za pomocą klawisza strzałki „prawa” przejdź do następnego ekranu.

 

Ekran: Ruch 2 – pomiar próbny

Aby wykonać ten pomiar, należy uprzednio zamontować masę próbną w płaszczyźnie wyważania. Możesz zamontować masę próbną w dowolnym miejscu na obwodzie wirnika. Zaznacz to miejsce, ponieważ będzie to pozycja „0”. Pozycja ta przyjmowana jest w metodologii wyważania Adash, zawsze jako punkt odniesienia, do obliczania kąta, na którym będzie montowana właściwa masa korekcyjna. Wspomnimy o tym jeszcze kilkukrotnie w dalszej części tej publikacji.

Wprowadź wartość masy próbnej (Menu/Wprowadź masę próbną) i zamontuj masę na płaszczyźnie. Masa może być ujemna – reprezentuje to zdejmowanie masy, na przykład demontaż starej masy korekcyjnej lub wiercenie otworów. Kiedy wprowadzisz parametry w zakładce Ustawienia wirnika, przyrząd podpowie jaka powinna być rekomendowana masa próbna, aby kalkulacje były precyzyjne.

Naciśnij przycisk „Start” i pomiary zostaną wykonane (lub wprowadź wartości ręcznie).

 

Po wykonaniu pomiarów z masą próbną, wyświetlony jest współczynnik dynamiczny wirnika. DFA i DFP to wartości współczynnika dynamicznego amplitudy i współczynnika dynamicznego fazy i reprezentują odpowiedź standaryzowanej masy próbnej mm/sRMS / 1kg, (niezależnie od wybranej jednostki dla wyważania). Jeżeli wykonujesz wyważanie tej samej maszyny po raz kolejny, nie ma konieczności wykonywania ruchu próbnego. Wprowadzasz wtedy znane wartości współczynników DFA i DFP w tym momencie. Użyj w tym celu Menu/Wprowadź DF.

Za pomocą klawisza strzałki „prawa” przejdź do następnego ekranu.

Masa próbna może pozostać na wirniku lub może zostać usunięta, po wykonaniu ruchu próbnego. Przed pojawieniem się ekranu „Wynik”, zostaniesz zapytany: czy masa próbna zostanie usunięta?. Wybierz właściwą odpowiedź.

 

 

Ruch 2 – ekran Wynik

Zostaje wyświetlona wartość masy korekcyjnej i jej faza (pozycja). Zamontuj masę korekcyjną. Kąt jest podany względem położenia masy korekcyjnej, która zawsze reprezentuje pozycję „0” stopni. Kierunek liczenia kąta jest podany zgodnie z kierunkiem obrotów. Na przykład: +57 stopni oznacza kąt 57 stopni w kierunku obrotu. Ujemna wartość kąta oznacza: w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów.

 

Jeśli na wyliczonym kącie nie ma możliwości zamontowania masy (wypada miedzy łopatami), możesz podzielić masę korekcyjną, na dwa dowolne kąty. Użyj: Menu/Podziel masę korekcyjną.

Wprowadź wartość pierwszego kąta:

Następnie wprowadź wartość drugiego kąta:

Masa korekcyjna zostanie przeliczona i podzielona na dwa wymagane kąty.

 

Aby powrócić do oryginalnej kalkulacji wybierz: Menu/Ustaw domyślny kąt

Gdy liczba łopat była zdefiniowana, masa korekcyjna automatycznie zostanie podzielona na diw najbliższe łopaty, z dokładnie wyliczonym kątem. Przypominamy po raz kolejny, że pozycja kątowa zawsze jest liczona od pozycji masy próbnej, czyli „0”.

 

Możesz wybrać inne łopaty, jeśli najbliższe nie są z jakiegoś powodu odpowiednie. Wybierz: Menu/Zmień łopaty. Wprowadź numer pierwszej łopaty:

Następnie wprowadź numer drugiej łopaty.

Nowe masy korekcyjne pojawią się na ekranie.

 

Aby powrócić do oryginalnej kalkulacji wybierz: Menu/Ustaw domyślne łopaty

 

Ruch 3 – sprawdź jakość wyważenia

Gdy masa lub masy zostały zamocowane, to czas, aby sprawdzić jakość wyważenia. Ten ekran jest bardzo podobny do ekranu pierwszego, czyli: Ruch 1 – pomiar wstępny.

Wykonaj pomiar lub ręcznie wprowadź wartości.

 

 

Ruch 1

Amplituda ruchu 1.
EfektRedukcja niewyważenia w procentach (1,1 mm/s jest to o 91,2% mniej niż 12,5 mm/s)
JakośćWspółczynnik jakości wyważenia, zgodnie z normą ISO 1940, (masa wirnika i promień wyważania wymagany) Gdy ustawienia wirnika są wprowadzone, wyświetlany jest współczynnik Jakości zamiast Efektu. Za pomocą przycisku Shift” można przełączyć aby zobaczyć Efekt.

 

Ekrany doważania

Gdy nie jesteś zadowolony z efektu wyważania, możesz kontynuować proces wyważania, po wykonaniu Ruchu 3 i pomiarach. Użyj przycisku strzałka prawa. Kolejne kroki nie wymagają już masy próbnej. Po każdym kolejnym odczycie jest rekomendowana kolejna masa lub masy korekcyjne. Ekrany doważania są bardzo podobne poprzednio opisanych.

Wyświetlana jest wartość rekomendowanej mas/masy doważania. Po zamontowaniu masy doważania naciśnij strzałkę prawo”. Pojawi się ekran Doważanie 1. To jest taki sam ekran, jak Ruch 3. Wykonaj pomiar lub wprowadź dane. Wyświetlony zostanie nowy efekt i współczynnik jakości. Naciskając kolejny raz strzałkę „prawo” możesz wykonać kolejne Doważanie 2. Nie ma limitu ilości doważania. Pamiętaj jednak, że jeżeli rezultaty doważania nie poprawiają wyników, a nawet wyniki stają się gorsze, dalsze doważanie traci sens. Być może maszyna ma inną niesprawność, niż niewyważony wirnik i prawidłowe wyważenie będzie w praktyce niemożliwe.

 

Mamy nadzieję, że w przystępny sposób wyjaśniliśmy, jak praktycznie przeprowadzić procedurę wyważania jednopłaszczyznowego, w oparciu o moduł wyważania analizatora Adash VA-3 Pro. Jednocześnie nie pominęliśmy żadnych istotnych funkcjonalności, które mogą nas spotkać w trakcie tego procesu. Zapraszamy do śledzenia naszych publikacji: Cześć 3. – wyważanie dwupłaszczyznowe, które opublikujemy już niebawem.

 

Opracowanie: VIMS na podstawie materiałów Adash.

 

 

☰ filtry
error

Pozostań z nami w kontakcie | Let's keep in touch

Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn