Wibrodiagnostyka urządzeń przemysłowych

Wibracja urządzeń nigdy nie jest rzeczą pożądaną. O ile nie można jej zlikwidować, można ją przynajmniej ograniczyć. Sposobów jest dużo – między innymi podkładki osiujące oraz laserowe osiowanie maszyny. Kiedy jednak należy wykonać takie osiowanie? Tym właśnie zajmuje się wibrodiagnostyka – diagnozuje ilość drgań w urządzeniach przemysłowych, dzięki czemu dokładnie widać moment, w którym należy podjąć działania prewencyjne.

Urządzenia do diagnostyki drganiowej

Głównymi urządzeniami w tym procesie jest miernik drgań, zbieracz danych oraz analizator drgań, jednak zwykle są połączone w kompatybilną, przenośną VS-4 Vibro Conceptmaszynę. Mierzą one ilość drgań generowanych przez diagnozowaną maszynerię i pozwalają na szybkie działanie w wypadku niedostatecznych wyników. Taki wibrometr pozwala też rozpoznawanie i lokalizowanie usterek mechanicznych takich jak zużyte łożyska, złe wyosiowanie maszyny czy luzy między wałami. Tym samym poprawiają działanie całego procesu przemysłowego i zapobiegają zatrzymaniu się całej produkcji. Poza urządzeniami do wykrywania drgań potrzebny jest dodatkowo odpowiednio dostosowany czujnik drgań, bez którego nawet najlepszy wibrometr nie spełni swojej zamierzonej funkcji.

Czujniki i akcelerometry

Zacznijmy od szybkiego wytłumaczenia, czym jest czujnik drgań. Jest to akcelerometr przemysłowy używany do pomiaru ilości wibracji maszyny w danym okresie czasu. Przy jego pomocy bez trudu można ustalić odpowiednią normę, a przy częstych pomiarach również ją utrzymać. Wybór czujnika drgań nie jest tak prosty, na jaki pozornie mógłby wyglądać. Nie powinno się wybierać „pierwszego lepszego” – przy jego wyborze trzeba brać pod uwagę wiele czynników, między innymi mocowanie, izolacje oraz typy uszczelnienia. Należy też wybierać czujniki drgań o różnych częstotliwościach i różnych stopniach czułości do różnych rodzajów maszyn. Przy jego użyciu w tandemie z miernikiem można bez trudu pilnować, by maszyny działały w planowany sposób. Warto wspomnieć, że w niektórych wypadkach należy szukać czujników zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz przed zakłóceniami wywoływanymi przez fale radiowe.

Mamy nadzieję, że tekst ten przybliżył proces jakim jest wibrodiagnostyka. Jeżeli są Państwo zainteresowani wprowadzeniem diagnostyki drganiowej w swoim zakładzie, zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem.