VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions        Nowa funkcjonalność oprogramowania Motion Amplification® w wersji 3.0 - VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions
motion amplification 3.0

Nowa funkcjonalność oprogramowania Motion Amplification® w wersji 3.0

Mapa ruchu, wektory ruchu, maksymalny zoom, ekstremalne wzmocnienie wideo oraz eksport spektrum lub orbity do .csv? Teraz z oprogramowaniem Motion Amplification® 3.0 jest to możliwe.

Nowe funkcje oprogramowania Motion Amplification® 3.0:

 

ROI – Możliwość ukrywania regionów zainteresowania:

Kliknij pole wyboru ukrywania, aby ukryć ROI.

Aby wyświetlić ukryty ROI, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz „Pokaż ukryte ROI”

 

ROI – zmiana powiązanej odległości:

Dostępne jest pole wyboru, z domyślną odległością i dowolnymi zdefiniowanymi odległościami.

Jeśli odległość zostanie zmieniona, wyniki dla ROI zostaną ponownie obliczone.

Wektory ruchu:

Pole wyboru „Pokaż wektory ruchu” wyświetla wektor ruchu, wyśrodkowany na ROI.

Wielkość i kierunek wektora obliczane są na podstawie chwilowego przemieszczenia X i Y, dla standardowego ROI.

W przypadku przejściowego ROI wyświetlany wektor oparty jest na różnicy między rzeczywistą, a wygładzoną ścieżką.

Ikona „Opcje wektorów” jest dostępna z paska narzędzi; pozwala użytkownikowi zmienić kolor wektora, włączyć / wyłączyć groty strzałek, zmienić jednostki wektora i określić skalowanie wektorów.

 

Przejściowy region zainteresowania:

Dostępny jest nowy rodzaj przejściowego ROI.

Będzie śledzić obiekt lub część obiektu w całej klatce, więc obiekt nie musi pozostać w narysowanym ROI, aby być śledzonym i aby przemieszczenie zostało wyliczone.

Funkcja ścieżki:

Przejściowe ROI mają dodatkową opcję „Pokaż ścieżkę”.

Funkcja pokaże ścieżkę śledzonego obiektu, wyśrodkowaną wokół środka ROI.

 

Wzmocnienie ruchu przejściowego:

W przypadku nagrań Iris M, domyślnym trybem wzmocnienia jest teraz wzmocnienie przejściowe.

Standardowe obliczenia wzmocnienia są dostępne, gdy użytkownik wyłączy wzmocnienie przejściowe.

Nagrywanie z Iris MX nadal domyślnie jest wzmocnieniem standardowym.

W ustawieniach aplikacji MA domyślny tryb wzmocnienia można wybierać między standardowym, a przejściowym MA, zarówno dla kamery M, jak i MX

 

Filtrowanie według najbardziej znaczących częstotliwości (automatyczne filtrowanie szczytów w widmie):

Istnieje nowa opcja filtrowania.

Po wybraniu sugeruje listę częstotliwości, na których występuje duża aktywność w obrazie ruchu.

Użytkownik może wybrać jedną lub więcej częstotliwości z listy, a dla wszystkich wybranych częstotliwości zostanie przeprowadzone filtrowanie pasmowo-przepustowe.

Użytkownik może modyfikować dolne / górne częstotliwości w tabeli.

 

Mapa ruchu:

Mapę ruchu można włączyć w MA za pomocą ikony na pasku narzędzi.

Rozwijane pole, obok ikony mapy ruchu, zapewnia dostęp do opcji mapy ruchu.

Opcja wykresu widma umożliwia wyświetlanie ruchu, według częstotliwości.

Filtrowanie najwyższych szczytów w widmie częstotliwości, odzwierciedla również „Kontur ruchu”, który jest mapą ruchu specyficzną dla częstotliwości.

 

Adnotacje daty / godziny:

Dodano nowy typ adnotacji daty / godziny, której zawartość dynamicznie aktualizuje się w oknie odtwarzania i eksportuje w pliku MP4.

 

Dodatkowy eksport do .csv:

Taka sama logika jak eksport przebiegu czasowego; dostępne w menu kontekstowym spektrum, orbity i ruchu przejściowym.

 

Zmiana interfejsu użytkownika filtrowania progu amplitudy:

Zmień sposób, w jaki uwzględnione piki, są przedstawiane graficznie. Kolor zielony wskazuje dokładnie szczyty, które zostaną uwzględnione w filtrowaniu. Wcześniej wszystko powyżej linii było zielone, a wszystko poniżej czerwone. Algorytm faktycznie obejmuje cały pik, nawet jeśli jego część znajduje się poniżej poziomej linii ustalającej.

 

Ekstremalne wzmocnienie:

Maksymalny współczynnik wzmocnienia został podniesiony do 100.

Użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę współczynnika wzmocnienia MA i włączyć  ekstremalne wzmocnienie „Extreme Amplification”.

 

Okno dialogowe połączonych nagrań w aplikacji MA:

Przycisk połączonych nagrań wyświetla okno dialogowe, pokazujące wszystkie nagrania pochodzące z tego samego oryginalnego nagrania.

 

Zmiana licencji:

Licencje zostały zmienione, z jednego użytkownika na jednym komputerze, na dowolnego użytkownika na komputerze.

 

Okno przeglądania MA Recording:

Okno dialogowe przeglądania nagrań, obsługuje teraz przejście w górę hierarchii, zarówno dla hierarchii logicznej, jak i systemu plików.

„Ścieżka nawigacyjna” (narzędzie nawigacyjne) służy wyłącznie do wyświetlania i nie może być edytowana przez użytkownika.

 

Wzmocnienie ruchu na żywo, w ramach akwizycji:

Użytkownik może zastosować wzmocnienie, przed wykonaniem nagrania lub odtworzeniem zarejestrowanego nagrania, z kontrolą wzmocnienia przed zapisaniem.

 

Maksymalny zoom:

Podczas akwizycji kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz maksymalne powiększenie.

Kursor zmienia się, a następne kliknięcie spowoduje maksymalny poziom powiększenia w lokalizacji kliknięcia myszą.

 

Automatyczna regulacja progu:

W edytorze progów, istnieje możliwość automatycznego dostosowania poziomów progów.

Skorygowane poziomy progowe są teraz utrzymywane wraz z nagraniem.

 

Monitor ruchu (funkcja Iris CM ™):

  • Obsługa kamery pomocniczej do ręcznej obróbki
  • Nasycenie w transmisji na żywo z kamery i wyzwalacz ROI
  • Przycisk maksymalizacji okna kamery
  • Wyzwalacz programowy.

 

 

 

☰ filtry
error

Pozostań z nami w kontakcie | Let's keep in touch

Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn