PODSTAWY DIAGNOSTYKI DRGANIOWEJ – SZKOLENIE

Grupa docelowa:

Kierownicy działów produkcji
Mistrzowie zmian
Pracownicy działów utrzymania ruchu
Pracownicy działów ciągłego doskonalenia
Liderzy obszarów produkcji

Zakres kursu

Kurs jest szkoleniem teoretycznym i praktycznym z podstaw diagnostyki drganiowej maszyn.

Program kursu

 1.  Podstawy teoretyczne: parametry pomiarowe, przeliczanie jednostek.
 2. Metody diagnostyczne – zasady prawidłowego doboru sprzętu.
 3. Zasady prawidłowego przeprowadzania pomiarów.
 4. Dobór miejsc pomiarowych.
 5. Wpływ sposobu i miejsca mocowania akcelerometru na uzyskane wyniki.
 6. Konfiguracja przyrządów pomiarowych.
 7. Diagnostyka podstawowych niesprawności maszyn.
 8. Konfiguracja estymat parametrowych, wąsko i szerokopasmowych
  oraz ich wykorzystanie do monitorowania stanu.
 9. Przegląd norm i omówienie wybranych zagadnień
 10. Analiza przebiegów czasowych;
 11. Analiza widmowa;
 12. Analiza fazowa;
 13. Zajęcia praktyczne na maszynach

Forma:

Zdalna/ Stacjonarna*

*W siedzibie naszej firmy:

ul. Górnickiego Ł. 13G,

21-234 Kraków

Czas trwania:

8h, 8:00 – 16:00

Cel:

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie gotowy do samodzielnego wykonania pomiarów drgań maszyn zgodnie z normami oraz dobrymi praktykami inżynierskimi. Kursant uzyska wiedzę z podstaw wibrodiagnostyki niezbędną do identyfikacji typowych niesprawności maszyn, będzie potrafił dobrać odpowiednie narzędzie, wyznaczyć miejsce pomiarowe, skonfigurować przyrząd oraz odczytać i zinterpretować zebrane dane.

Wymagania:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać podstawy diagnostyki drganiowej maszyn.

Istnieje możliwość  otrzymania dofinansowania z PARP:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie )

logo VIMS

Certyfikowani trenerzy

Dedykowani profesjonaliści z ponad 10-letnim doświadczeniem

certyfikat Vibration Analysis CAT II
motion amplification certification
Certified Motion Amplification Technology