VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions        Pomiary / analiza stanu oleju smarnego - VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions

Pomiary / analiza stanu oleju smarnego

Czy jesteś pewien, że olej pracujący w Twoich maszynach, przekładniach, przepływający przez łożyska maszyn krytycznych, czy też pracujący w krytycznych układach hydraulicznych ma parametry pozwalające na jego dalszą eksploatację? Czy spełnia zdefiniowane wymagania pozwalające na bezpieczna i niezawodną pracę maszyny?  

Olej pracujący w maszynie spełnia wiele krytycznych funkcji, których właściwe wypełnianie wiąże się ściśle z posiadaniem i utrzymywaniem przez ten olej właściwych parametrów fizyko-chemicznych oraz z jego czystością (zawartością zanieczyszczeń – woda, cząstki stałe). Obniżenie/utrata tych właściwości przez olej  może być przyczyną niewłaściwej pracy maszyny lub jej uszkodzenia. Ale również ten sam olej oceniany przez pryzmat tego, co się w nim znajduje, może być świadkiem uszkodzenia, gdyż zawarte w nim cząstki (ich rodzaj, wielkość) i ich kształt, mogą świadczyć o występowaniu w maszynie procesów zużycia i ich rodzaju, których rozwój będzie prowadził do poważnej degradacji maszyny i w konsekwencji jej uszkodzenia.  

W większości zakładów produkcyjnych, w których jest wykorzystywany olej maszynowy, jego stan jest cyklicznie sprawdzany – pobierana jest próbka oleju i wysyłana do zewnętrznego laboratorium. Tam olej jest badany, a wyniki analizy są zwrotnie przesyłane i mogą/powinny stanowić podstawę do podejmowania działań korekcyjnych. Jak często olej jest badany? W praktyce nie częściej niż raz na pół roku, choć w większości przypadków ten interwal wynosi 1 rok.  

Z punktu widzenia monitorowania stanu maszyny taka częstotliwość badań oleju jest dalece niewystarczająca. Dynamika pracy maszyn zwykle znacząco wpływa na postępowanie procesów zużycia, a znajomość tej dynamiki (śledzenie trendów) jest kluczowa w podejmowaniu decyzji remontowych i biznesowych.  

Proponujemy usługę periodycznej diagnostyki olejowej wykonywanej na obiekcie z wykorzystaniem przenośnego laboratorium olejowego OilCMS PRO. Usługa ta to ciąg kolejnych czynności:


 • Profesjonalny pobór próbki (wykorzystanie akcesoriów zestawu LUNETA)
 • Przygotowanie próbki do analizy (odgazowanie, podgrzanie)
 • Analiza próbki przy użyciu laboratorium OilCMS PRO
 • Pomiar klasy czystości oleju wg ISO 4406/NAS/SAE
 • Pomiar ilości cząstek w poszczególnych przedziałach wielkości: 4, 6, 14, 21, 38, 70 oraz >100 mikronów
 • Pomiar ilości cząstek zużycia z podziałem na poszczególne typy: cząstki zmęczeniowe, ślizgowe (tarcie), ścierne, włókna, inne
 • Pomiar zawartości wody (%)
 • Pomiar stopnia degradacji (TDN)
 • Przygotowanie i przedstawienie raportu z przeprowadzonej analizy olejowej.


Wynik analizy dostępny natychmiast.

Analiza olejowa prowadzona periodycznie (np. kwartalnie) pozwoli na obserwację trendów jakości/degradacji oleju oraz poważności procesów zużycia występujących w maszynie.

Często podjęcie decyzji remontowej (zatrzymanie maszyny krytycznej dla procesu produkcyjnego) nie jest łatwe mimo posiadania wyników analizy wykonywanych techniką wibrodiagnostyczną. W takim przypadku, wykonanie diagnostyki olejowej z ukierunkowaniem na procesy zużycia występujące w maszynie będzie kapitalnym potwierdzeniem (lub wykluczeniem) poprzedniego wnioskowania diagnostycznego, a jego wartość wynika wprost z zastosowania odmiennej, ale komplementarnej, techniki diagnostycznej.

Zapytaj o Pomiary / analiza stanu oleju smarnego

  Wyślij zapytanie przez poniższy formularz lub skontaktuj się z nami:info@vims.pl, +48 12 446 40 50
  error

  Pozostań z nami w kontakcie | Let's keep in touch

  Facebook
  YouTube
  LinkedIn
  LinkedIn