VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions        SZKOLENIE - TERMOGRAFIA W PODCZERWIENI IRTCAT-I - VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions

SZKOLENIE – TERMOGRAFIA W PODCZERWIENI IRTCAT-I

TERMOGRAFIA W PODCZERWIENI IRTCAT-I

Certyfikacja Mobius Institute

Kurs ISO 18436 Termografia CAT-I jest przeznaczone dla osób obsługujących kamery termowizyjne w różnych warunkach i do różnych celów, przeprowadzania inspekcje IR oraz wykonywania raportować.  

OPIS:

Studenci wyjdą z tego kursu z bardzo dobrym zrozumieniem podstaw termografii, ze zrozumieniem, jak wykonywać dobre pomiary i będą gotowi do rozpoczęcia analizy danych IR, a zwłaszcza uzyskają wiedzę w zakresie: • Termografii i historii rozwoju technologii kamer termograficznych • Praktycznej obsługi kamery termograficznej • Zrozumienie teorii podczerwieni i praw naukowych związanych z przewodnictwem, konwekcją, promieniowaniem, ciałami doskonale czarnymi, emisyjnością, współczynnikiem odbicia i kalibracją. • Zrozumienie czynników atmosferycznych i środowiskowych, w tym odległości, wilgotności, temperatury powietrza i odbitej temperatury pozornej – jak dokonywać pomiar i poprawnie skonfigurować kamerę • Definicji temperatury i jej pomiaru, termodynamiki, ciepła i temperatury, wymiany ciepła, przewodzenia, konwekcji i promieniowania • Posługiwania się celownikiem, powierzchnią pomiaru, alarmami kolorów oraz ustawianie alarmu dla punktu rosy • Praktycznego użytkowania kamery, dokonywania pomiarów symulacyjnych, integracji obrazów z oprogramowaniem raportującym, tworzenia raportów  

CZAS TRWANIA:

• Otwarty/Zamknięty – kurs 4-dniowy, obejmuje egzamin • Online – zestaw filmów szkoleniowych 32 godziny, dodatkowy czas na egzamin online  

FORMUŁA KURSU:

• Otwarty • Online z wykorzystaniem narzędzi internetowych • Zamknięty (w zakładzie pracy dla dedykowanej grupy)  

MATERIAŁY DO NAUKI:

• Otwarty/Zamknięty – dostęp do Strefy Nauki Mobius Institute przed zajęciami i przez 4 miesiące po zakończeniu kursu. • Online – dostęp do materiałów Mobius Institute przez okres 4 miesięcy. • Materiały szkoleniowe — drukowane i/lub online  

EGZAMIN:

Egzamin certyfikacyjny MIBoC, 50 pytań, 2 godziny, 75% pozytywnej oceny  

WYMAGANIA WSTĘPNE DO CERTYFIKACJI:

Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane, aby uczestniczyć w szkoleniu lub przystąpić do egzaminu, ale wymagane jest 12 miesięcy odpowiedniego doświadczenia, aby uzyskać certyfikat ISO. Dodatkowo kandydaci powinni posiadać ważna ocenę zdolności rozpoznawania kolorów za pomocą testu 24 tablic Ishihara.   Aby zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi i uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://www.mobiusinstitute.com/independently-invigilated-certification-exam/

Zapytaj o SZKOLENIE - TERMOGRAFIA W PODCZERWIENI IRTCAT-I

  Wyślij zapytanie przez poniższy formularz lub skontaktuj się z nami:info@vims.pl, +48 12 446 40 50
  error

  Pozostań z nami w kontakcie | Let's keep in touch

  Facebook
  YouTube
  LinkedIn
  LinkedIn