VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions        SZKOLENIE PODSTAWOWE - DIAGNOSTYKA WIBRACYJNA (VIMS-WI1) - VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions

SZKOLENIE PODSTAWOWE – DIAGNOSTYKA WIBRACYJNA (VIMS-WI1)

DIAGNOSTYKA WIBRACYJNA (VIMS-WI1)

KURS PODSTAWOWY

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie diagnostyki wibracyjnej realizowanej w środowisku przemysłowym (urządzenia mechaniczne, maszyny wirujące, instalacje procesowe).  

OPIS:

Studenci tego kursu zdobędą wiedzę z podstaw diagnostyki wibracyjnej, zrozumieją, jak prawidłowo wykonywać pomiary i analizować zebrane dane.  

Pierwszy dzień szkoleniowy:

Predykcyjne utrzymanie ruchu – podstawy
 • Przegląd technologii predykcyjnych
 • Identyfikacja źródła drgań
 • Drgania – źródła drgań, sygnał drganiowy, parametry sygnału drganiowego (terminologia)
 • Przebieg czasowy i widmo częstotliwości
 • Podstawy kinematyki maszyn
 • Czujniki pomiarowe – budowa, działanie, parametry
 • Zasady prawidłowego doboru sprzętu pomiarowego, wyznaczanie punktów pomiarowych
 • Typowe uszkodzenia maszyn i sposób ich wykrywania
 • Norma ISO-10816 / ISO-20816 i jej zastosowanie w technice wibracyjnej
 • Wybrane ćwiczenia praktyczne – typowe usterki maszyn wirujących.
 

Drugi dzień szkoleniowy (w przypadku kursu dwudniowego):

 • Przenośny analizator drgań – funkcjonalność, parametry, konfiguracja i parametryzacja, ścieżka pomiarowa, wykonywanie i rejestracja pomiarów\
 • Instalacja, konfiguracja i korzystanie z oprogramowania analitycznego
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem stanowiska testowego (rotor kit)
  Uwaga: Na szkoleniu udostępnione będą zestawy analizator drgań – oprogramowanie analityczne (studenci powinni mieć ze sobą własny sprzęt komputerowy – laptop z systemem operacyjnym Windows 10 lub wyższy z prawami do instalacji zewnętrznego oprogramowania).  

CZAS TRWANIA:

Otwarty/Zamknięty – kurs 1-dniowy (podstawowy) lub 2-dniowy (poszerzony o część praktyczną)  

FORMUŁA KURSU:

 • Otwarty (w siedzibie VIMS)
 • Zamknięty (w zakładzie pracy lub siedzibie VIMS dla dedykowanej grupy)
 

MATERIAŁY DO NAUKI:

Materiały szkoleniowe — drukowane / w formie elektronicznej  

CERTYFIKACJA :

Certyfikat ukończenia kursu

Zapytaj o SZKOLENIE PODSTAWOWE - DIAGNOSTYKA WIBRACYJNA (VIMS-WI1)

  Wyślij zapytanie przez poniższy formularz lub skontaktuj się z nami:info@vims.pl, +48 12 446 40 50
  error

  Pozostań z nami w kontakcie | Let's keep in touch

  Facebook
  YouTube
  LinkedIn
  LinkedIn