Oprogramowanie ADS

Oprogramowanie ADS

 

Monitorowanie wibracji maszyny przez animację

Oprogramowanie ADS oparte jest na sposobie obsługi odchylenia kształtów. Monitorujemy wibracje maszyny przez animację. Podczas animacji ruch wibracyjny spowalnia się do bardzo niskiej częstotliwości, a amplituda ruchu jest zwiększona, dzięki czemu możemy zobaczyć drgania. Jest to połączenie pomiaru wibracji i przetwarzania oprogramowania. Wyjściem metody jest animacja drgań na jednej częstotliwości wymuszenia lub na wielu częstotliwościach wymuszających. Metoda jest łatwa do zrozumienia dla każdego.

 

Kluczowe cechy:

 • wizualizacja wibracji (która nie jest widoczna przez ludzkie oko)
 • możliwość wyboru częstotliwości animacji (lub wielu częstotliwości)
 • możliwość animacji przemieszczeń drgań, prędkości lub przyspieszenia
 • ręczne wprowadzenie zmierzonych wartości lub wartości mierzonych i obciążonych bezpośrednio z A4400 VA4 Pro (moduł ADS) 
 • dostępna jest bezpłatna wersja ADS – tylko podgląd

 

Wersje ADS: 

 

ADS –  wersja bezpłatna

 • wersja bezpłatna – można ją pobrać z serwisu Adash (bez licencji)
 • możliwość otwarcia istniejącego pliku (pliki lub plik Adash Demo wysyłane przez licencjonowanego użytkownika)

 • możliwość odtwarzania animacji i zmiany ustawień

 • brak możliwości stworzenia własnego modelu

 • brak możliwości przeniesienia danych pomiarowych do oglądanego modelu

 

 

ADS – pełna wersja

 • wersja licencjonowana – konieczne jest nabycie licencji

 • możliwość stworzenia swojego modelu do późniejszej animacji

 • mierzone dane (przez A4400 VA4 Pro) mogą być przenoszone do tej wersji, aby odtwarzać animację

 • możliwość odtwarzania animacji i zmiany ustawień

 • możliwość otworzenia istniejącego pliku ADS

 

 

UWAGA:

Nie wszystkie funkcje są wymienione na tej liście dla pełnej wersji programu ADS, wiele innych funkcji jest dostępnych. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Zapytaj o Oprogramowanie ADS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy VIMS informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm). Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.