pomiary drgań analizatorem VA4 firmy Adash

Prezentacja miesiąca – Diagnostyka maszyn przemysłowych

Czym jest, gdzie oraz dlaczego warto stosować?

Pomiary drgań analizatorem drgań firmy Adash

1. CZYM JEST DIAGNOSTYKA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH?

Pojęcie to ma bardzo duże znaczenie. Diagnostyka maszyn bezpośrednio wpływa na kondycje maszyn, poprawia efektywność pracy maszyn, jak również ogranicza koszty związane z ich eksploatacją. Dobry stan techniczny parku maszynowego w dużym stopniu poprawia bezpieczeństwo operatorów oraz pracowników utrzymania ruchu. Diagnostyka maszyn wspierana jest przez różne metody pomiarowe, takie jak: ultradźwięki, termowizję, tribologię,  wibrodiagnostykę oraz kontrolę silników elektrycznych.

 

2. GDZIE MOŻEMY STOSOWAĆ?

Diagnostyka maszyn jest szeroko stosowana we wszystkich gałęziach przemysłu. Od przemysłu farmaceutycznego i linii produkcyjnych FMCG, gdzie sterylność produktu jest kluczowa, poprzez maszyny przemysłu automotive oraz linie produkcyjne, które stawiają  na precyzyjne wykonanie gotowego produktu, po fabryki przemysłu ciężkiego, takie jak: rafinerie, kopalnie, elektrownie oraz huty, w których maszyny pracują z dużymi obciążeniami, a instalacje doprowadzające media muszą dostarczać surowiec na duże odległości. Odpowiednio dobrana metoda pomiarowa pozwala użytkownikowi spać spokojnie, bez obaw o nieoczekiwane wystąpienie awarii.

 

3. JAKIE OBIEKTY MOŻEMY KONTROLOWAĆ?

Dobór metody pomiarowej zależy od rodzaju mierzonego obiektu oraz rodzaju potencjalnego uszkodzenia, które chcemy diagnozować. Za pomocą nowoczesnych technologii możemy kontrolować szczelność instalacji sprężonego powietrza (bądź innych gazów specjalnych), badać pracę wentylatorów, pomp, pras, sprężarek oraz złożonych napędów w celu weryfikacji ich stanu technicznego. Możemy również kontrolować połączenia elektryczne szaf sterowniczych, aby zapobiegać przepięciom oraz monitorować pracę silników elektrycznych pod kątem prawidłowego funkcjonowania.

 

4. KTO MOŻE UŻYWAĆ?

Możliwości sprzętu są nieograniczone. Dostępne są urządzenia przenośne dla diagnostów, którzy chcą dokonać pomiarów bezpośrednio przy urządzeniu lub instalacji. Istnieje również możliwość stałego monitoringu maszyn, do których dostęp jest ograniczony, bądź które pracują w warunkach niebezpiecznych. Stosujemy wtedy metody pomiarów
on-line. Czujniki pomiarowe montowane są na stałe na monitorowanych układach, a wyniki przesyłane do jednostek stacjonarnych. Nasza oferta uwzględnia doradztwo dotyczące doboru technologii pomiarowej dla potrzeb maszyn oraz całych instalacji, jakimi dysponują użytkownicy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

5. DLACZEGO JEST POTRZEBNA?

Poprzez monitorowanie stanu pracy maszyn możemy:

  • wyeliminować nagłe postoje maszyn z powodu awarii;
  • ograniczyć wydatki z tytułu start surowców;
  • kontrolować stan magazynowy części zamiennych;
  • precyzyjnie organizować działania pracowników DUR;
  • zwiększyć bezpieczeństwo pracowników;
  • podnieść efektywność maszyn.