Jak wyznaczyć interwał smarowania i ilość środka smarnego?

Cel jak nam przyświeca, to wydłużenie żywotności łożysk tocznych. Aby to osiągnąć musimy zoptymalizować proces smarowania, czyli pogodzić pozornie sprzeczne rzeczy: najlepszy możliwy stan smarowanych łożysk i jednocześnie oszczędzić smar.

Pierwszym krokiem jest określenie regularnych interwałów, kiedy mamy zamiar wykonać smarowanie. Inne pytanie dotyczy ilości smaru dla każdego z punktów smarowania.

Punktem wyjścia są przedziały i ilości określone przez producenta. Inżynierowi firmy Adash zajmują się diagnostyką drganiową ponad 25 lat i przez ten czas wykonali niezliczoną ilość testów, na łożyskach bezpośrednio w zakładach przemysłowych. Bogate doświadczenie inżynierskie pozwoliło odkryć niepokojącą prawidłowość: interwały, które są określone przez producentów, zawsze są zbyt długie, a na końcu tych odstępów czasowych łożyska nie działają w optymalnym stanie.

 

Procedura optymalizacji smarowania

Zastosuj przyrząd A4910 Lubri do pomiaru rzeczywistych warunków pracy łożyska (wartość liczbowa na wyświetlaczu). Możemy wykorzystać ten pomiar do optymalizacji smarowania stosując następujące kroki:

  1. Musimy precyzyjnie nasmarować maszynę.
  2. Następnie mierzymy i zapisujemy (referencyjną) wartość stanu łożyska (wartość w górnej części wyświetlacza).
  3. Regularnie powtarzamy pomiar w dziesięciokrotnie skróconych odstępach czasu, względem okresów smarowania, zalecanych przez producenta (producent zaleca smarować co 800 godzin, kontrolujemy stan nasmarowania co 80 godzin).
  4. Jeżeli wartość stanu łożyska wzrośnie do podwójnej wartości odniesienia, to znaczy, że wymagane jest smarowanie, a czas od pomiaru referencyjnego, do nowego smarowania, jest naszym nowym optymalnym okresem smarowania.

 

Uwaga: W przypadku nadmiernego smarowania łożyska przy początkowym smarowaniu referencyjnym, wartość stanu łożyska może początkowo spadać, aż ilość środka smarnego w łożysku osiągnie optimum (minimalna wartość). Następnie wykorzystujemy ten moment i wartość jako naszą wartość odniesienia.

 

Zobaczmy to na przykładzie:

Zalecany przez producenta okres smarowania wynosi 600 roboczogodzin. Wartość odniesienia to 0.25g. Pomiary kontrolne wykonujemy co 60 godzin pracy (patrz tabela):

REF0,25
600,26
1200,29
1800,35
2400,51

 

 

Zmierzona wartość osiągnęła dwukrotność wartości odniesienia po 240 godzinach pracy. Optymalny interwał smarowania to 240 godzin pracy.

Pozostaje teraz pytanie: Jak dużo smaru należy dodać? Wynik procedury optymalizacji interwału smarowania jest również najniższą wartością stanu łożyska. Naszym celem jest osiągnięcie tej wartości poprzez regularne smarowanie. Dodajemy środek smarny wystarczająco długo, aby osiągnąć wartość referencyjną. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że łożysko jest zużyte, a więc jego stan zużycia pogarsza się. Dlatego nie jest możliwe ciągłe osiąganie ,podczas całego cyklu eksploatacji łożyska, oryginalnej wartości referencyjnej, podczas smarowanie. Reguła smarowania jest zatem następująca: Smarować tak długo, aż zmniejsza się wartość stanu łożyska, a następnie zakończyć proces smarowania.

Jesteśmy przekonani , że wykorzystanie przyrządu A4910 Lubri i przedstawiona procedura pozwoli Tobie cieszyć się dobrą kondycją łożysk tocznych i rozwiąże Twoje problemy z niewydajnym smarowaniem maszyn i nadmiernym zużyciem środków smarnych.

 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Adash.