Kurs certyfikujący Motion Amplification® (4-6.08.2020)

Kurs certyfikujący Motion Amplification®

 

PROWADZĄCY

Dominik Wrona

Certyfikowany Trener

TERMIN

 4.08.2020 9:00 – 16:00

– 6.08.2020 9:00 – 16:00

ADRES

Kraków

 

 

Zakres kursu

 

Certyfikowany kurs Motion Amplification® jest szkoleniem teoretycznym i praktycznym z użytkowania systemów wzmacniania ruchu IRIS M™ oraz IRIS MX™.

 

 

Program kursu

3-dniowy kurs obejmuje:

  • teorię Motion Amplification®,
  • wiedzę z dziedziny fotografii,
  • obsługę oprogramowania: Motion Explorer, Motion Studio, Motion Acquisition, Motion Amplification®,
  • zajęcia praktyczne.

 

 

Czas trwania:

3 dni

 

 

Agenda:

 

Dzień 1 – Wykłady i ćwiczenia

8:45 – 9:00 Przyjazd i otwarcie szkolenia
9:00 – 9:30 Wprowadzenie do amplifikacji ruchu
9:30 – 10:30 Kamera, światło i obiektywy
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:00 Wprowadzenie do Motion Explorer
12:00 – 1:00 Lunch
1:00 – 2:30 Funkcjonalność RDI Acquisition
2:30 – 2:45 Przerwa
2:45 – 4:30 Funkcjonalność RDI Acquisition
4:30 – 5:00 Podsumowanie

 

Dzień 2 – Pomiary praktyczne, prezentacja wideo

8:00 – 8:15 Przyjazd
8:15 – 9:45 Funkcjonalność RDI Motion Amplification®
9:45 – 10:00 Przejazd do obiektu pomiarów
10:15 – 12:45 Pomiary obiektowe Motion Amplification®
12:45 – 1:00 Powrót z pomiarów obiektowych
1:00 – 2:00 Lunch
2:00 – 3:30 Funkcjonalnosc RDI Motion Amplification®
3:30 – 3:45 Przerwa
3:45 – 4:15 Wprowadzenie do Motion Studio

 

Dzień 3 – Prezentacja wideo, egzamin

8:00 – 8:15 Przyjazd
8:15 – 9:30 Zarządzanie nagraniami w Motion Explorer
9:30 – 12:00 Praca z projektem szkoleniowym
12:00 – 1:00 Lunch
1:00 – 1:30 Prezentowanie projektu szkoleniowego
1:30 – 1:45 Przerwa
2:00 – 2:30 Podsumowanie
2:30 – 3:30 Egzamin certyfikujacy: Level I Motion Amplification® Certification Exam
3:30 – 4:00 Omówienie wyników egzaminu i zamkniecie szkolenia.

 

 

Certyfikacja:

Pod koniec kursu uczestnicy przystępują do 1-godzinnego testu certyfikującego.

 

 

Wymagania:

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników systemu Motion Amplification®. Uczestnicy zobligowani są do odbycia zajęć praktycznych oraz zdania testu certyfikującego.

 

Zapytaj o Kurs certyfikujący Motion Amplification® (4-6.08.2020)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy VIMS informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm). Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.